Zaposlimo: Delavec v proizvodnji

two col ruler

Delavec v proizvodnji plastike ali kabelske konfekcije m/ž

Naloge in odgovornosti:

 • posluževanje strojev in naprav v proizvodnji,
 • razna ročna in montažna dela v proizvodnji,
 • vestno vpisovanje vseh zahtevanih podatkov v spremni list,
 • izpolnjevanje vseh predpisanih kontrolnih in tehnoloških zahtev za posamezne izdelke,
 • zagotavljanje kakovosti izdelkov skladno z navodili izdelave,
 • skrb za reden potek proizvodnje brez zastojev,
 • sprotno javljanje vseh napak vodji izmene,
 • redno in vestno izpolnjevanje dodeljenih delovnih nalog,
 • skrb za reden in pravočasen prihod na delovno mesto,
 • upoštevanje navodil nadrejenega.

Zahtevana izobrazba:

III., IV. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • ročne spretnosti, natančnost,
 • zaželeno osnovno poznavanje standardov kakovosti,
 • odgovoren odnos do dela in sredstev za delo,
 • kvalitetno opravljanje dela, učinkovitost in zanesljivost,
 • fleksibilnost in večopravilnost,
 • spoštovanje, lojalnost in pripadnost do družbe

Prijave sprejemamo do 20.4.2018 na elektronski naslov zaposlitev@elvez.si ali na naslov Ulica Antona Tomšiča 35, 1294 Višnja Gora.

Zaposlimo: Elektro vzdrževalec/Mehatronik

two col ruler

Elektro vzdrževalec / Mehatronik (m/ž)

Naloge in odgovornosti:

 • Izpeljava preventivnega elektro-vzdrževanja strojev, robotov in ostale periferije
 • poznavanje in stalno izpopolnjevanje znanja na področju elektro-vzdrževanja strojnega parka in periferije v proizvodnji
 • prevzem in vzdrževanje morebitnih novih strojev
 • sodelovanje pri postavitvi sistema INDA za potrebe vzdrževanja
 • Izvajanje različnih standardov iz področja elektrotehnike v proizvodnji
 • programiranje, odpravljanje napak na robotih in optimizacija programov
 • odpravljanje napak na montažnih napravah in njihova optimizacija
 • izvajanje osnovnih električnih priklopov
 • Osnovno servisiranje in vzdrževanje električnih naprav in inštalacij
 • Skrb za ažurno in urejeno dokumentacijo na svojem področju dela
 • Izvajanje dela v skladu s predpisi iz požarnega varstva ter varstva in zdravja pri delu

 Pogoji:

Zahtevana izobrazba: IV., V.

Zahtevane delovne izkušnje: 4 – 5 let

Poskusna doba: 3 mesece

 Pričakujemo:

 • Praktična znanja iz različnih tehničnih področij
 • Poznavanje standardov na področju elektrotehnike in robotike
 • Znanja na področju programiranja krmilnikov, priklopov strojev in naprav
 • Znanja na področju vzdrževanja električnih naprav in inštalacij
 • Odgovoren odnos do dela in sredstev za delo
 • Kvalitetno opravljanje dela, učinkovitost in zanesljivost
 • Motiviranost, samostojnost in timsko delo

 Ponujamo:

 • Zaposlitev za polni delovni čas
 • Redno plačilo
 • Delo v prijetnem in povezanem kolektivu
 • Dinamično in kreativno delo

Prijave sprejemamo do 20.4.2018 na elektronski naslov zaposlitev@elvez.si ali po pošti na naslov Elvez, d.o.o., Ulica Antona Tomšiča 35, Višnja Gora.

Zaposlimo nove, motivirane kadre z različnih področij

two col ruler

V urejeno, stimulativno in zahtevno delovno okolje na področju avtomobilske industrije sprejmemo nove, motivirane kadre z različnih tehničnih področij:

Proizvodni tehnolog m/ž

Naloge in odgovornosti:

 • sodelovanje pri razvoju in vpeljavi novih izdelkov v proizvodnjo,
 • sodelovanje pri izdelavi tehnično – tehnološke dokumentacije za nove in obstoječe izdelke,
 • kontrola doseganja normativov in ukrepanje ob negativnih trendih,
 • ažuriranje in razdeljevanje tehnične dokumentacije ter skrb za njeno pravilno razumevanje,
 • predlaganje in izvajanje izboljšav, novih materialov in sodelovanje pri njihovi izbiri,
 • reševanje sprotne tehnološke problematike,
 • aktivno sodelovanje z razvojnimi tehnologi in z vodji izmen,
 • sodelovanje pri pripravi tehnoloških postopkov in delovnih navodil za nove izdelke in postopke,
 • sodelovanje pri izvajanju meritev in potrditev prvih kosov,
 • sodelovanje pri preizkusih novih orodij oziroma izdelavi novih izdelkov,
 • optimizacija proizvodnih procesov,
 • sodelovanje pri nabavi in prevzemu novih strojev in opreme ter izobraževanju operaterjev,
 • uvajanje kakovosti v proizvodni proces, ter zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev,
 • sodelovanje pri metodah uvajanja vitke proizvodnje v proizvodni proces, skrb za red, preglednost in urejenost delovnih mest.

Zahtevana izobrazba:

IV., V. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • poznavanje strokovnega področja dela,
 • znanje uporabe osebnega računalnika in programskih paketov (Windows, Office),
 • zaželeno poznavanje operacijskega sistema (Navision),
 • aktivno znanje angleškega in zaželeno znanje nemškega jezika,
 • poznavanje področja zagotavljanja kakovosti (standard ISO 9001 in ISO TS 16949),
 • poznavanje metod kakovosti (SPC, FMEA, PPAP, VDA 6.3, BSC),
 • zaželeno poznavanje grafičnih računalniških programov

Vodja izmene m/ž v proizvodnji avtomobilske industrije za oddelek plastike ali kabelske konfekcije

Naloge in odgovornosti:

 • vodenje, organizacija in koordinacija dela v izmeni skladno s poslovnikom kakovosti in organizacijskim predpisom,
 • odgovornost za celovito izdelavo količin po posameznih naročilih in njihovo oddajo z vsemi spremnimi dokumenti,
 • skrb za pravočasno oskrbo delovnih mest s potrebnimi materiali,
 • kontrola nastavitev strojev za nemoten potek redne proizvodnje,
 • kontrola nivoja doseganja kvalitete, evidentiranje napak ter ustrezno ukrepanje v smislu odprave napak in obveščanje ustreznih služb,
 • skrb za kakovostno izvajanje dela, skladno s tehnološkimi postopki in dokumentacijo ter zahtevanimi kakovostnimi kriteriji,
 • kontrola nastavitev ustreznih parametrov na strojih, kontrola in potrditev prvih kosov ob nastavitvi nove serije, sprostitev procesa,
 • razporejanje in kontrola delavcev po montažnih operacijah in njihovo usposabljanje,
 • skrb, da delo poteka kvalitetno, skladno s tehnološkimi postopki in dokumentacijo ter zahtevanimi kvalitetnimi kriteriji.

Zahtevana izobrazba:

IV., V. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • poznavanje procesno – kakovostnih zahtev avtomobilske industrije,
 • poznavanje procesa in tehnologije brizganja tehničnih izdelkov iz plastičnih mas,
 • funkcionalna znanja s področja organiziranosti, vodenja tima in dela ter odnosa z ljudmi,
 • obvladovanje operativnih in praktičnih metod zahtev kakovosti v avtomobilski industriji,
 • odgovoren pristop, timsko delo in sodelovanje, konstruktiven način delovanja, samoiniciativnost, motiviranost, pripadnost

Strokovnjak na področju brizganja plastike za avtomobilsko industrijo m/ž

Naloge in odgovornosti:

 • Obvladovanje metod proizvodnje: 5S, SMED, POKA YOKE za avtomobilsko industrijo
 • organiziranje dela ter spremljanje dnevnega, tedenskega ter mesečnega plana; izdelava poročil,
 • sodelovanje v procesu stalnih izboljšav,
 • nadzor nad doseganjem delovnih normativov in ukrepanje ob negativnih trendih,
 • optimizacija proizvodnih procesov,
 • predlaganje in izvajanje tehničnih izboljšav,
 • skrb za kakovost v proizvodnih procesih,
 • odgovornost za ustrezno usposobljenost delavcev in operaterjev strojev,
 • nadzor in koordinacija aktivnosti med službami in procesi,
 • skrb za varnost in zdravje pri delu.

Zahtevana izobrazba:

vsaj VI. stopnja izobrazbe strojne smeri

Zahtevane delovne izkušnje:

5 let

Pričakujemo:

 • zelo dobro znanje angleškega in dobro znanje nemškega jezika,
 • zahtevno poznavanje dela z računalnikom,
 • poznavanje standarda kakovosti ISO TS 16949 IN IATF 16949,
 • dobro poznavanje področja dela,
 • znanje vodenja in dobra organizacija dela,
 • dobre pogajalske in komunikacijske sposobnosti,
 • timsko in projektno delo,
 • samoiniciativnost,
 • motiviranost,
 • pripadnost,
 • vozniški izpit B-kategorije.

Delavec v proizvodnji m/ž

Naloge in odgovornosti:

 • posluževanje strojev in naprav v proizvodnji,
 • razna ročna in montažna dela v proizvodnji,
 • vestno vpisovanje vseh zahtevanih podatkov v spremni list,
 • izpolnjevanje vseh predpisanih kontrolnih in tehnoloških zahtev za posamezne izdelke,
 • zagotavljanje kakovosti izdelkov skladno z navodili izdelave,
 • skrb za reden potek proizvodnje brez zastojev,
 • sprotno javljanje vseh napak vodji izmene,
 • redno in vestno izpolnjevanje dodeljenih delovnih nalog,
 • skrb za reden in pravočasen prihod na delovno mesto,
 • upoštevanje navodil nadrejenega.

Zahtevana izobrazba:

III., IV. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • ročne spretnosti, natančnost,
 • zaželeno osnovno poznavanje standardov kakovosti,
 • odgovoren odnos do dela in sredstev za delo,
 • kvalitetno opravljanje dela, učinkovitost in zanesljivost,
 • fleksibilnost in večopravilnost,
 • spoštovanje, lojalnost in pripadnost do družbe.

Kontrolor kakovosti / merilec (m/ž)

Naloge in odgovornosti:

 • delo na 3D stroju,
 • izvajanje meritev in testiranj ter izdelava merilnih poročil pri analizi izdelkov in pri potrjevanju vzorcev,
 • izdelava statističnih analiz,
 • obvladovanje kontrolnih in merilnih naprav,
 • priprava postopkov, nadzor in izvajanje vzdrževanja in kalibracije kontrolno – merilne opreme,
 • sodelovanje s tehnologijo pri potrjevanju in obvladovanju vzorcev,
 • skrb za ažurno in urejeno dokumentacijo na svojem področju dela,
 • občasno izvajanje vhodne, končne in procesne kontrole.

Zahtevana izobrazba:

IV., V. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • poznavanje strokovnega področja dela,
 • znanje z upravljanjem 3D stroja in ostalimi merilnimi sredstvi in napravami,
 • poznavanje smernic standarda ISO 9001 in IATF 16949,
 • poznavanje metod kakovosti (SPC, FMEA, MSA, PPAP),
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • znanje uporabe osebnega računalnika in programskih paketov (Windows, Office),
 • odgovoren odnos do dela,
 • kvalitetno opravljanje dela, učinkovitost in zanesljivost,
 • motiviranost, samostojnost in timsko delo

Tehnolog kakovosti m/ž

Naloge in odgovornosti:

 • sodelovanje v razvojnih timih,
 • načrtovanje metod zagotavljanja kakovosti,
 • ocene izvedljivosti novih projektov,
 • vzorčenje,
 • izdelava razvojne in tehnične kontrolne dokumentacije,
 • reševanje reklamacij,
 • reševanje problemov kakovosti,
 • sodelovanje z dobavitelji in kupci na področju kakovosti,
 • izvedba in sodelovanje pri presojah,
 • izvajanje nadzora nad izvajanjem popravil in dodelav v proizvodnji,
 • izvajanje analiz uspešnosti procesov,
 • sodelovanje z zunanjimi laboratoriji in inštitucijami.

Zahtevana izobrazba:

VI/1., VI/2., VII. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • poznavanje strokovnega področja dela,
 • znanje uporabe osebnega računalnika in programskih paketov (Windows, Office),
 • aktivno znanje angleškega in zaželeno znanje nemškega jezika,
 • poznavanje področja zagotavljanja kakovosti (standard ISO 9001 in IATF 16949),
 • poznavanje metod kakovosti (SPC, FMEA, PPAP, VDA 6.3, MSA, 8D),
 • motiviranost, samostojnost in timsko delo.

Skladiščnik m/ž

Naloge in odgovornosti:

 • Skrb za optimalno organizacijo dela v skladišču in dostavi
 • kontrola količinskih prevzemov vračljive embalaže, materiala in skladiščenja blaga, ter prevzetih in gotovih izdelkov iz proizvodnje ter nadzor nad manjki
 • skrb za pripravo materiala na podlagi prejetih zahtevnic, izdaja in prevzem izdelkov
 • izdaja in potrjevanje dobavnic, prevzemnic in izdajnic
 • organiziranje internih transportov med dislociranimi skladišči
 • vodenje evidenc o o izvedenih transportih in dostavah
 • skrb za ustrezno skladiščenje blaga po navodilih proizvajalca ali dobavitelja
 • skrb za ustrezno izdajo blaga po navodilih kupca
 • nadzor nad brezhibnim delovanjem delovnih sredstev (viličarji, regalno skladišče, ovijalna naprava)
 • skrb za ažurno in urejeno dokumentacijo na svojem področju dela

Zahtevana izobrazba:

IV., V. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • praktična znanja iz skladiščnega poslovanja
 • funkcionalna znanja s področja komuniciranja in organizacije dela
 • poznavanje zakonov in tehničnih predpisov za skladiščenje
 • poznavanje zakonov za skladiščenje nevarnih snovi
 • tečaj za upravljalca viličarja, ni pa pogoj
 • znanje uporabe osebnega računalnika in programskih paketov (Windows, Office)
 • zaželeno poznavanje informacijskega sistema Navision
 • odgovoren odnos do dela 
 • kvalitetno opravljanje dela, učinkovitost in zanesljivost
 • motiviranost, samostojnost in timsko delo

Prijave z življenjepisom ter opisom delovnih izkušenj sprejemamo do 10.11.2017 na elektronski naslov zaposlitev@elvez.si ali po pošti na Ulica Antona Tomšiča 35, 1294 Višnja Gora.

Predstavitev projekta ReconCell na konferenci I4MS v Madridu

two col ruler

22. septembra je v Madridu potekala konferenca I4MS (inovacije na področju IKT za proizvodna MSP). I4MS je pobuda, ki jo je Evropska komisija podprla z evropskim vodstvom v proizvodnji s sprejetjem IKT tehnologij. Na dogodku je sodelovanje Elveza v okviru projekta ReconCell predstavil vodja razvojnega oddelka, dr. Žiga Gosar.

Razlogov in ciljev za udeležbo na konferenci je bilo več:

 • Zgodbe o uspehu iz digitalnih inovacijskih središč in malih in srednje velikih podjetij, ki so jim koristile za njihovo digitalno preoblikovanje.
 • Predstaviti rezultate mentorskih programov, ki so nekaterim regijam pomagala pri napotitvi vozlišč, da bi raziskali možnosti za izgradnjo ali krepitev DIH-jev v njihovi regiji.
 • Pogovor o nadaljnjih aktivnostih in podpori, ki bi jih lahko nudila digitalna inovacijska središča na področjih kot so digitalne veščine, usposabljanje in razvoj podjetij.
 • Zagotoviti praktične izkušnje držav članic in regij o tem, kako vzpostaviti ali okrepiti sodelovanje DIH.
 • Zagotoviti obstoječe in začetne DIH-je z možnostjo mreženja in izmenjave najboljših praks.
 • Predstavitev evropskega kataloga DIH-jev in prihajajočih odprtih klicev in storitev za povečanje sodelovanja med industrijo in kompetenčnimi centri.

Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani: http://i4ms.eu/news/list_news_detail.php?post_id=138 

Fotografije z dogodka: https://www.flickr.com/photos/innovalia/sets/72157686590952180

Elvezovi štafetni ekipi uspešno tekmovali na 2. Merkur Business Runu

two col ruler

Dve ekipi Elvezovih tekačev sta letos ponovno sodelovali na 2. Merkurjevem Business Runu. Tek se je odvijal v četrtek, 21. septembra v parku Tivoli v Ljubljani. Gre za atraktiven tekaški dogodek s poudarjenimi elementi teambuildinga in mreženja, ki ga Merkur zavarovalnica organizira po vzoru tujih urbanih središč.

Osrednji del dogodka predstavlja štafetni tek ekip s tremi tekmovalci, izmed katerih vsak preteče nekaj manj kot štiri kilometre dolgo traso po parku Tivoli. Ekipe se lahko preizkusijo tudi v nordijski hoji po enaki progi.

Najboljše tekaške ekipe prejmejo nagrade in pokale, športnemu dogodku pa je letos sledilo še večerno kulinarično doživetje ter glasbeni spektakel s Severino v dvorani Tivoli.

Elvezovi ekipi sta se tudi letos med tekači dobro odrezali, moška ekipa v sestavi Miha Erjavec, Andraž Škoda in Andrej Levstek je v konkurenci dosegla skupno 11. mesto s časom 0:48:29, mešana ekipa v sestavi Andrej Cvikl, Beno Kekec in Rebeka Petrič pa skupno 31. mesto s časom 0:54:04.

Vsem tekačem čestitamo za udeležbo in timski duh!

 

Foto: Slovenian Business Club

Foto: Merkur Business Run

Foto: Merkur Business Run

Foto: Žiga Zupan

Foto: Žiga Zupan

Foto: Žiga Zupan

Tradicionalni Elvezov piknik kljub dežju uspel

two col ruler

Vsakoletni Elvezov piknik, ki ga sicer tradicionalno pripravimo v maju ali juniju, smo letos zaradi obilice obveznosti preložili na september. Prav tako smo ga letos po dolgem času ponovno izvedli kar v lastni organizaciji.

Kljub nepredvidljivi vremenski napovedi smo se zbrali v soboto, 9. septembra dopoldne pred Lovsko kočo na Vrhu pri Višnji Gori. Najbolj pogumni so se v strm hrib iz Višnje Gore odpravili kar peš. Kot naročeno nas je pričakalo sonce in ker večina zaposlenih nadvse uživa v športnih aktivnostih smo hitro pričeli z družabnimi športnimi igrami – namizni tenis, odbojka, nogomet..

Okrog enajste ure, ko smo postali že nekoliko lačni, sta nas simpatična kuharja iz gostilne Krpan ki sta skrbela za hrano, postregla z odličnim bogračem. Sledilo je še nekaj uric druženja in športa, na žalost pa se je okrog druge ure, ravno med okusnim kosilom z žara, vreme nekoliko skisalo in pred dežjem smo se poskrili v zunanji paviljon.

Dež ni pokvaril dobrega vzdušja, zato smo druženje nadaljevali do poznih popoldanskih ur, ko se je na našo srečo spet pokazalo sonce

Nekaj fotografij našega veselega druženja si lahko ogledate v galeriji.

Na dobrodelnem turnirju z Anžetom Kopitarjem smo zbrali rekordno vsoto

two col ruler

V soboto, 26. avgusta se je na prenovljeni lokaciji golf igrišča Royal Bled odvijal že 7. dobrodelni golf turnir, katerega zaščitni znak sta najbolj znani slovenski hokejist Anže Kopitar ter poslovnež Joc Pečečnik s skupino Interblock.

Podjetje ELVEZ je v okviru Slovenian Business Cluba eden od stalnih sponzorjev in podpornikov projekta, na katerem se je z donacijami in prispevki številnih slovenskih podjetij, športnikov in znanih osebnosti letos zbralo rekordnih 110.871,80 evrov.

Z zbranimi sredstvi so pod okriljem Ustanove Rdeča Žoga, Fundacije SBC, na pomoč priskočili Društvu za pomoč osebam z motnjami v razvoju “Vesele nogice” za projekt Zvesti donator,  Društvu za pomoč osebam z motnjami v razvoju “Namesto pike vejica”, za enega izmed njihovih članov, Nejca Robiča, ki je ob porodu utrpel dihalno stisko in možganske krvavitve, posledica je huda oblika cerebralne paralize, Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice za nakup aparata za 24 urno merjenje EKG, Zvezi Prijateljev Mladine Ljubljana Moste Polje za projekt Mladi in Evropa – potovanje po osrednji in južni Italiji za 8-10 perspektivnih mladostnikov ter vikend tabor za okoli 20 ogroženih družin ali več kot 60 oseb v jesenskem obdobju ter trem mladim in talentiranim športnikom, Lovru Planku (biatlon), Luciji Šušteršič (atletika) in Gašperju Štihu (plavanje).

Vir in fotografije: http://www.slovenianbusinessclub.si/podjetniki-in-sportniki-so-minulo-soboto-zbrali-rekordno-vsoto 

 

Elvezova razvojna ekipa osvojila Rektorjevo nagrado

two col ruler

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je v četrtek, 20. aprila podelil Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani za leto 2017. Nagrado za tretje mesto je prejela Elvezova razvojna ekipa, ki jo sestavljajo dr. Žiga Gosar, Andraž Škoda in Tomaž Zavrl za projekt MV4HGS – Strojni vid za detekcijo napak na površinah z visoko odbojnostjo.

 

Natečaj Rektorjeva nagrada za naj inovacijo, ki ga Univerza v Ljubljani organizira v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem Univerze v Ljubljani, je potekal že sedmo leto zapored. Strokovna komisija je letos izmed dvajsetih ekip, pri katerih je sodelovalo sedemdeset članov, izbrala sedem ekip in izmed njih tri zmagovalne.

Strokovna komisija je zmagovalne inovacije izbrala na osnovi naslednjih kriterijev:

 • jasnost opisa ideje,
 • inovativnost projekta,
 • tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
 • raven tveganja glede na ocenjen tržni izplen,
 • velikost tržnega potenciala,
 • izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
 • kakovost ekonomike projekta,
 • kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
 • primernost tima za izvedbo projekta,
 • kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
 • razvitost inovacije,
 • vpliv na izboljšanje kvalitete življenja,
 • predstavitev skupine na intervjuju.

 

O projektu: 

MV4HGS – Strojni vid za detekcijo napak na površinah z visoko odbojnostjo 

Uspeh prodaje je odvisen od proizvodov, ki so visoke kakovosti in s svojo estetiko naredijo vtis na kupca. Ti produkti se uvrščajo v avtomobilsko industrijo, elektroniko in industrijo bele tehnike. Člani podjetniške skupine so izdelali prototipno robotsko celico s strojnim vidom za detekcijo napak na površinah z visokim sijajem. Dokazali so detekcijo in vrednotenje napak na površinah z visokim sijajem in našli rešitev za analizo kompleksih površin s topografskimi napakami. Sistem omogoča merjenje in vrednotenje različnih aspektov površinske odbojnosti, rešitev človeku podobno vizualno zaznavanje površin, strojni vid pa detekcijo napak v realnem času.

Nagrajencem iskrene čestitke!

 

Foto studio Nora, d. o. o.

Tomaž Zavrl in dr. Žiga Gosar. Foto: studio Nora

 

 

Elvezovi ekipi sodelovali na Business Runu 2016

two col ruler

V četrtek, 8. septembra je tudi Ljubljana po vzoru velikih svetovnih urbanih središč dočakala svoj prvi Business run. Organizatorji so se potrudili in organizirali atraktiven športen dogodek s poudarkom na teambuildingu in mreženju, kateremu je sledila odlična kulinarična pogostitev in glasbeni koncert Gibonnija v hali Tivoli.

Tek je bil zastavljen v obliki štafete, v ekipi pa so sodelovali po trije tekači, od katerih je vsak pretekel svoj krog (3,3 km) po parku Tivoli.

Iz Elveza sta se prijavili dve ekipi tekačev. Žiga, Andrej in Franc so zaključili na 26. mestu s časom 1.03, Beno, Miha in Sašo pa so bili 28. s časom 1.04.

Večer so vsi skupaj zaključili s prijetnim druženjem in mreženjem ob dobri hrani in glasbi.

Vsem tekmovalcem čestitamo za udeležbo in timski duh!

 

Izlet v Postojnsko jamo in Predjamski grad

two col ruler

Letos smo se namesto tradicionalnega piknika zaposleni iz Elveza odpravili na celodnevni izlet v Postojnsko jamo in Predjamski grad.

Z dvema avtobusoma smo se na sončno sobotno junijsko dopoldne odpravili iz Višnje Gore proti Primorski. Najprej smo si ogledali Predjamski grad ter vse njegove čudovite sobane in skrivne kotičke.

Po malici smo se odpeljali do Postojnske jame, kjer smo v spremstvu vodiča spoznavali zgodovino jame, raziskali njene rove, ponovili osnovnošolsko znanje o stalagmitih in stalaktitih ter opazovali človeško ribico.

Po osvežilnem obisku jame je sledilo kosilo na prijetni terasi Modrijanovega mlina v bližini jame.