Elvezova razvojna ekipa osvojila Rektorjevo nagrado

two col ruler

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je v četrtek, 20. aprila podelil Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani za leto 2017. Nagrado za tretje mesto je prejela Elvezova razvojna ekipa, ki jo sestavljajo dr. Žiga Gosar, Andraž Škoda in Tomaž Zavrl za projekt MV4HGS – Strojni vid za detekcijo napak na površinah z visoko odbojnostjo.

 

Natečaj Rektorjeva nagrada za naj inovacijo, ki ga Univerza v Ljubljani organizira v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem Univerze v Ljubljani, je potekal že sedmo leto zapored. Strokovna komisija je letos izmed dvajsetih ekip, pri katerih je sodelovalo sedemdeset članov, izbrala sedem ekip in izmed njih tri zmagovalne.

Strokovna komisija je zmagovalne inovacije izbrala na osnovi naslednjih kriterijev:

 • jasnost opisa ideje,
 • inovativnost projekta,
 • tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
 • raven tveganja glede na ocenjen tržni izplen,
 • velikost tržnega potenciala,
 • izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
 • kakovost ekonomike projekta,
 • kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
 • primernost tima za izvedbo projekta,
 • kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
 • razvitost inovacije,
 • vpliv na izboljšanje kvalitete življenja,
 • predstavitev skupine na intervjuju.

 

O projektu: 

MV4HGS – Strojni vid za detekcijo napak na površinah z visoko odbojnostjo 

Uspeh prodaje je odvisen od proizvodov, ki so visoke kakovosti in s svojo estetiko naredijo vtis na kupca. Ti produkti se uvrščajo v avtomobilsko industrijo, elektroniko in industrijo bele tehnike. Člani podjetniške skupine so izdelali prototipno robotsko celico s strojnim vidom za detekcijo napak na površinah z visokim sijajem. Dokazali so detekcijo in vrednotenje napak na površinah z visokim sijajem in našli rešitev za analizo kompleksih površin s topografskimi napakami. Sistem omogoča merjenje in vrednotenje različnih aspektov površinske odbojnosti, rešitev človeku podobno vizualno zaznavanje površin, strojni vid pa detekcijo napak v realnem času.

Nagrajencem iskrene čestitke!

 

Foto studio Nora, d. o. o.

Tomaž Zavrl in dr. Žiga Gosar. Foto: studio Nora