Predstavitev projekta ReconCell na konferenci I4MS v Madridu

two col ruler

22. septembra je v Madridu potekala konferenca I4MS (inovacije na področju IKT za proizvodna MSP). I4MS je pobuda, ki jo je Evropska komisija podprla z evropskim vodstvom v proizvodnji s sprejetjem IKT tehnologij. Na dogodku je sodelovanje Elveza v okviru projekta ReconCell predstavil vodja razvojnega oddelka, dr. Žiga Gosar.

Razlogov in ciljev za udeležbo na konferenci je bilo več:

  • Zgodbe o uspehu iz digitalnih inovacijskih središč in malih in srednje velikih podjetij, ki so jim koristile za njihovo digitalno preoblikovanje.
  • Predstaviti rezultate mentorskih programov, ki so nekaterim regijam pomagala pri napotitvi vozlišč, da bi raziskali možnosti za izgradnjo ali krepitev DIH-jev v njihovi regiji.
  • Pogovor o nadaljnjih aktivnostih in podpori, ki bi jih lahko nudila digitalna inovacijska središča na področjih kot so digitalne veščine, usposabljanje in razvoj podjetij.
  • Zagotoviti praktične izkušnje držav članic in regij o tem, kako vzpostaviti ali okrepiti sodelovanje DIH.
  • Zagotoviti obstoječe in začetne DIH-je z možnostjo mreženja in izmenjave najboljših praks.
  • Predstavitev evropskega kataloga DIH-jev in prihajajočih odprtih klicev in storitev za povečanje sodelovanja med industrijo in kompetenčnimi centri.

Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani: http://i4ms.eu/news/list_news_detail.php?post_id=138 

Fotografije z dogodka: https://www.flickr.com/photos/innovalia/sets/72157686590952180