logo dekor 2

Naša vizija je postati sistemski dobavitelj pomembnim kupcem, ter doseči sinergijo skupnega in učinek lastnega razvoja.