Zaposlimo nove, motivirane kadre z različnih področij

two col ruler

V urejeno, stimulativno in zahtevno delovno okolje na področju avtomobilske industrije sprejmemo nove, motivirane kadre z različnih tehničnih področij:

Proizvodni tehnolog m/ž

Naloge in odgovornosti:

 • sodelovanje pri razvoju in vpeljavi novih izdelkov v proizvodnjo,
 • sodelovanje pri izdelavi tehnično – tehnološke dokumentacije za nove in obstoječe izdelke,
 • kontrola doseganja normativov in ukrepanje ob negativnih trendih,
 • ažuriranje in razdeljevanje tehnične dokumentacije ter skrb za njeno pravilno razumevanje,
 • predlaganje in izvajanje izboljšav, novih materialov in sodelovanje pri njihovi izbiri,
 • reševanje sprotne tehnološke problematike,
 • aktivno sodelovanje z razvojnimi tehnologi in z vodji izmen,
 • sodelovanje pri pripravi tehnoloških postopkov in delovnih navodil za nove izdelke in postopke,
 • sodelovanje pri izvajanju meritev in potrditev prvih kosov,
 • sodelovanje pri preizkusih novih orodij oziroma izdelavi novih izdelkov,
 • optimizacija proizvodnih procesov,
 • sodelovanje pri nabavi in prevzemu novih strojev in opreme ter izobraževanju operaterjev,
 • uvajanje kakovosti v proizvodni proces, ter zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev,
 • sodelovanje pri metodah uvajanja vitke proizvodnje v proizvodni proces, skrb za red, preglednost in urejenost delovnih mest.

Zahtevana izobrazba:

IV., V. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • poznavanje strokovnega področja dela,
 • znanje uporabe osebnega računalnika in programskih paketov (Windows, Office),
 • zaželeno poznavanje operacijskega sistema (Navision),
 • aktivno znanje angleškega in zaželeno znanje nemškega jezika,
 • poznavanje področja zagotavljanja kakovosti (standard ISO 9001 in ISO TS 16949),
 • poznavanje metod kakovosti (SPC, FMEA, PPAP, VDA 6.3, BSC),
 • zaželeno poznavanje grafičnih računalniških programov

Vodja izmene m/ž v proizvodnji avtomobilske industrije za oddelek plastike ali kabelske konfekcije

Naloge in odgovornosti:

 • vodenje, organizacija in koordinacija dela v izmeni skladno s poslovnikom kakovosti in organizacijskim predpisom,
 • odgovornost za celovito izdelavo količin po posameznih naročilih in njihovo oddajo z vsemi spremnimi dokumenti,
 • skrb za pravočasno oskrbo delovnih mest s potrebnimi materiali,
 • kontrola nastavitev strojev za nemoten potek redne proizvodnje,
 • kontrola nivoja doseganja kvalitete, evidentiranje napak ter ustrezno ukrepanje v smislu odprave napak in obveščanje ustreznih služb,
 • skrb za kakovostno izvajanje dela, skladno s tehnološkimi postopki in dokumentacijo ter zahtevanimi kakovostnimi kriteriji,
 • kontrola nastavitev ustreznih parametrov na strojih, kontrola in potrditev prvih kosov ob nastavitvi nove serije, sprostitev procesa,
 • razporejanje in kontrola delavcev po montažnih operacijah in njihovo usposabljanje,
 • skrb, da delo poteka kvalitetno, skladno s tehnološkimi postopki in dokumentacijo ter zahtevanimi kvalitetnimi kriteriji.

Zahtevana izobrazba:

IV., V. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • poznavanje procesno – kakovostnih zahtev avtomobilske industrije,
 • poznavanje procesa in tehnologije brizganja tehničnih izdelkov iz plastičnih mas,
 • funkcionalna znanja s področja organiziranosti, vodenja tima in dela ter odnosa z ljudmi,
 • obvladovanje operativnih in praktičnih metod zahtev kakovosti v avtomobilski industriji,
 • odgovoren pristop, timsko delo in sodelovanje, konstruktiven način delovanja, samoiniciativnost, motiviranost, pripadnost

Strokovnjak na področju brizganja plastike za avtomobilsko industrijo m/ž

Naloge in odgovornosti:

 • Obvladovanje metod proizvodnje: 5S, SMED, POKA YOKE za avtomobilsko industrijo
 • organiziranje dela ter spremljanje dnevnega, tedenskega ter mesečnega plana; izdelava poročil,
 • sodelovanje v procesu stalnih izboljšav,
 • nadzor nad doseganjem delovnih normativov in ukrepanje ob negativnih trendih,
 • optimizacija proizvodnih procesov,
 • predlaganje in izvajanje tehničnih izboljšav,
 • skrb za kakovost v proizvodnih procesih,
 • odgovornost za ustrezno usposobljenost delavcev in operaterjev strojev,
 • nadzor in koordinacija aktivnosti med službami in procesi,
 • skrb za varnost in zdravje pri delu.

Zahtevana izobrazba:

vsaj VI. stopnja izobrazbe strojne smeri

Zahtevane delovne izkušnje:

5 let

Pričakujemo:

 • zelo dobro znanje angleškega in dobro znanje nemškega jezika,
 • zahtevno poznavanje dela z računalnikom,
 • poznavanje standarda kakovosti ISO TS 16949 IN IATF 16949,
 • dobro poznavanje področja dela,
 • znanje vodenja in dobra organizacija dela,
 • dobre pogajalske in komunikacijske sposobnosti,
 • timsko in projektno delo,
 • samoiniciativnost,
 • motiviranost,
 • pripadnost,
 • vozniški izpit B-kategorije.

Delavec v proizvodnji m/ž

Naloge in odgovornosti:

 • posluževanje strojev in naprav v proizvodnji,
 • razna ročna in montažna dela v proizvodnji,
 • vestno vpisovanje vseh zahtevanih podatkov v spremni list,
 • izpolnjevanje vseh predpisanih kontrolnih in tehnoloških zahtev za posamezne izdelke,
 • zagotavljanje kakovosti izdelkov skladno z navodili izdelave,
 • skrb za reden potek proizvodnje brez zastojev,
 • sprotno javljanje vseh napak vodji izmene,
 • redno in vestno izpolnjevanje dodeljenih delovnih nalog,
 • skrb za reden in pravočasen prihod na delovno mesto,
 • upoštevanje navodil nadrejenega.

Zahtevana izobrazba:

III., IV. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • ročne spretnosti, natančnost,
 • zaželeno osnovno poznavanje standardov kakovosti,
 • odgovoren odnos do dela in sredstev za delo,
 • kvalitetno opravljanje dela, učinkovitost in zanesljivost,
 • fleksibilnost in večopravilnost,
 • spoštovanje, lojalnost in pripadnost do družbe.

Kontrolor kakovosti / merilec (m/ž)

Naloge in odgovornosti:

 • delo na 3D stroju,
 • izvajanje meritev in testiranj ter izdelava merilnih poročil pri analizi izdelkov in pri potrjevanju vzorcev,
 • izdelava statističnih analiz,
 • obvladovanje kontrolnih in merilnih naprav,
 • priprava postopkov, nadzor in izvajanje vzdrževanja in kalibracije kontrolno – merilne opreme,
 • sodelovanje s tehnologijo pri potrjevanju in obvladovanju vzorcev,
 • skrb za ažurno in urejeno dokumentacijo na svojem področju dela,
 • občasno izvajanje vhodne, končne in procesne kontrole.

Zahtevana izobrazba:

IV., V. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • poznavanje strokovnega področja dela,
 • znanje z upravljanjem 3D stroja in ostalimi merilnimi sredstvi in napravami,
 • poznavanje smernic standarda ISO 9001 in IATF 16949,
 • poznavanje metod kakovosti (SPC, FMEA, MSA, PPAP),
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • znanje uporabe osebnega računalnika in programskih paketov (Windows, Office),
 • odgovoren odnos do dela,
 • kvalitetno opravljanje dela, učinkovitost in zanesljivost,
 • motiviranost, samostojnost in timsko delo

Tehnolog kakovosti m/ž

Naloge in odgovornosti:

 • sodelovanje v razvojnih timih,
 • načrtovanje metod zagotavljanja kakovosti,
 • ocene izvedljivosti novih projektov,
 • vzorčenje,
 • izdelava razvojne in tehnične kontrolne dokumentacije,
 • reševanje reklamacij,
 • reševanje problemov kakovosti,
 • sodelovanje z dobavitelji in kupci na področju kakovosti,
 • izvedba in sodelovanje pri presojah,
 • izvajanje nadzora nad izvajanjem popravil in dodelav v proizvodnji,
 • izvajanje analiz uspešnosti procesov,
 • sodelovanje z zunanjimi laboratoriji in inštitucijami.

Zahtevana izobrazba:

VI/1., VI/2., VII. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • poznavanje strokovnega področja dela,
 • znanje uporabe osebnega računalnika in programskih paketov (Windows, Office),
 • aktivno znanje angleškega in zaželeno znanje nemškega jezika,
 • poznavanje področja zagotavljanja kakovosti (standard ISO 9001 in IATF 16949),
 • poznavanje metod kakovosti (SPC, FMEA, PPAP, VDA 6.3, MSA, 8D),
 • motiviranost, samostojnost in timsko delo.

Skladiščnik m/ž

Naloge in odgovornosti:

 • Skrb za optimalno organizacijo dela v skladišču in dostavi
 • kontrola količinskih prevzemov vračljive embalaže, materiala in skladiščenja blaga, ter prevzetih in gotovih izdelkov iz proizvodnje ter nadzor nad manjki
 • skrb za pripravo materiala na podlagi prejetih zahtevnic, izdaja in prevzem izdelkov
 • izdaja in potrjevanje dobavnic, prevzemnic in izdajnic
 • organiziranje internih transportov med dislociranimi skladišči
 • vodenje evidenc o o izvedenih transportih in dostavah
 • skrb za ustrezno skladiščenje blaga po navodilih proizvajalca ali dobavitelja
 • skrb za ustrezno izdajo blaga po navodilih kupca
 • nadzor nad brezhibnim delovanjem delovnih sredstev (viličarji, regalno skladišče, ovijalna naprava)
 • skrb za ažurno in urejeno dokumentacijo na svojem področju dela

Zahtevana izobrazba:

IV., V. stopnja

Zahtevane delovne izkušnje:

1 – 3 let

Pričakujemo:

 • praktična znanja iz skladiščnega poslovanja
 • funkcionalna znanja s področja komuniciranja in organizacije dela
 • poznavanje zakonov in tehničnih predpisov za skladiščenje
 • poznavanje zakonov za skladiščenje nevarnih snovi
 • tečaj za upravljalca viličarja, ni pa pogoj
 • znanje uporabe osebnega računalnika in programskih paketov (Windows, Office)
 • zaželeno poznavanje informacijskega sistema Navision
 • odgovoren odnos do dela 
 • kvalitetno opravljanje dela, učinkovitost in zanesljivost
 • motiviranost, samostojnost in timsko delo

Prijave z življenjepisom ter opisom delovnih izkušenj sprejemamo do 10.11.2017 na elektronski naslov zaposlitev@elvez.si ali po pošti na Ulica Antona Tomšiča 35, 1294 Višnja Gora.